Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao

Địa chỉ: Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ

Số điện thoại: 0210. 3884927

Website: ximangsongthao.com.vn

Lịch sử hình thành

- Năm 2010

Trụ sở chính được đặt tại Khu 9, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ quy mô 18 phòng, ban, phân xưởng và 01 văn phòng đại diện Hà Nội tại tầng 01, nhà CT4, đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội với hơn 500 cán bộ công nhân viên.

- Năm 2009

Những tấn xi măng đầu tiên mang thương hiệu Xi măng Sông Thao được ra đời. 

- Năm 2002

Thực hiện Quyết định số 164/2002/QĐTTg ngày 18/11/2002 của Thủ tướng chính phủ và được sự đồng ý của UBND tỉnh Phú Thọ. Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao được thành lập với ba cổ đông sáng lập là: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị; Tổng công ty lắp máy Việt Nam và Công ty Xi măng Phú Thọ.

Ban lãnh đạo

Ngành nghề kinh doanh

  • Sản xuất xi măng và khai thác chế biến đất sét, đá các loại phục vụ sản xuất xi măng