Sitemap

Công ty HUD2 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty HUD2 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

05/05/2016

Ngày 26/4/2016, tại khách sạn Daewoo (Hà Nội), Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: đồng chí Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; Công ty HUD2 có: đồng chí Ngô Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Thế Ước – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty HUD2 và đại diện các cổ đông tham dự.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch phát triển công ty năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2016; Cổ tức năm 2015 và dự kiến cổ tức năm 2016; Bầu bổ sung thành viên HĐQT; Kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 2016-2020…

Theo báo cáo tại Đại hội của đồng chí Ngô Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty HUD2, dù năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn nhưng HUD2 vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư đạt 313,6 tỷ đồng/299,8 tỷ đồng đạt 105%; Lợi nhuận trước thuế đạt 29 tỷ đồng đạt 238% kế hoạch; chi trả cổ tức 15%. Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với tổng giá trị SXKD dự kiến đạt 346,6 tỷ đồng, lợi nhuận 21,1 tỷ đồng, cổ tức 15%/năm; dự kiến tăng vốn điều lệ giai đoạn 2016 - 2020 tổng nhu cầu vốn đầu tư là 1.750 tỷ.

Phát biểu với Đại hội, đồng chí Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD đã biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên HUD2 đạt được trong năm 2015. Đồng chí thống nhất với kế hoạch năm 2016 và đề nghị HĐQT Công ty HUD2 bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty chuyển đổi từ Chi bộ Đảng lên Đảng bộ nhằm nâng cao sức chiến đấu; hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án tòa nhà văn phòng và nhà ở 777 Giải Phóng - Hà Nội, đẩy nhanh các công tác thi công, bán hàng dự án chung cư cao tầng B1, B2, DV-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm; thực hiện kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật KĐTM Tây Nam hồ Linh Đàm…khắc phục và giải quyết dứt điểm công tác thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành; cần nghiên cứu trong hợp tác đầu tư các dự án mới có hiệu quả, cân nhắc và bảo toàn vốn. Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đề nghị Công ty HUD2 quan tâm hơn nữa công tác quản trị, từ mỗi CBCNV theo chức năng nhiệm vụ được giao, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 và các năm tiếp theo. Chủ tịch HĐTV chúc HĐQT cùng CBCNV Công ty HUD2 phát huy kết quả đạt được của năm 2015 để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội thông qua năm 2016 và các năm tiếp theo.