Sitemap

Đại hội Công đoàn Khối cơ quan Tổng công ty HUD nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Khối cơ quan Tổng công ty HUD nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp

04/07/2017

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty HUD, ngày 30/6/2017, Công đoàn Khối cơ quan Tổng công ty đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm tổng kết, thảo luận, đánh giá và thông qua hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động Khối cơ quan Tổng công ty giai đoạn 2012-2017 và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự và chỉ đạo Đại hội có: đồng chí Nguyễn Văn Tuyến – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Tạ Trọng Tấn - Ủy viên ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty; các đồng chí là Chánh văn phòng đảng ủy, Trưởng các ban của Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí là Chánh văn phòng, Trưởng các ban chức năng Tổng công ty; và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn đang công tác tại Cơ quan Tổng công ty.

Đại hội đã nghe BCH Công đoàn Khối cơ quan báo cáo kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2017-2022. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty, BCH công đoàn Khối cơ quan đã cùng toàn thể cán bộ đoàn viên đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công tác công đoàn, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trên các mặt hoạt động, góp phần chung vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tổ chức công đoàn đã thực sự phát huy vai trò nên các hoạt động, phong trào triển khai đều thu hút đoàn viên hưởng ứng, tích cực tham gia. Kết quả của nhiệm kỳ qua là cơ sở để Đại hội thống nhất tiếp tục phát huy và đề ra thêm một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mới cho phù hợp với tình hình mới, nhất là khi Tổng công ty hoàn thành công tác cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần.

 

Phát biểu với Đại hội, đồng chí Tạ Trọng Tấn đã ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của Khối cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra tại Đại hội, đồng thời chỉ đạo bổ sung thêm một số nhiệm vụ quan trọng để hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động Khối cơ quan Tổng công ty trong giai đoạn tới phát huy hơn nữa hiệu quả, góp phần chung vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Công đoàn Tổng công ty HUD.

Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ mới và 12 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tuyến và đồng chí Tạ Trọng Tấn đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho 03 đồng chí là cán bộ công đoàn có nhiều đóng góp cho tổ chức và hoạt động công đoàn của Tổng công ty HUD.

Một số hình ảnh Đại hội: