Sitemap

Đại hội Hội Cựu chiến binh HUD lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp

Đại hội Hội Cựu chiến binh HUD lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp

12/04/2017

Ngày 5/4/2017, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng công ty đã tổ chức Đại hội Hội CCB lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự Đại hội có 15 đại biểu đại diện cho 18 hội viên CCB Tổng công ty HUD. Đồng chí Phạm Quang Hiệp - Phó Chánh VP Hội CCB TP Hà Nội đã dự Đại hội.  Đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội CCB Tổng công ty đã chủ trì Đại hội.

 

Theo Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, cán bộ, hội viên Hội CCB Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, có nhiều nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao, qua đó, góp phần cùng toàn Tổng công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đại hội xác định, nhiệm kỳ tới là thời kỳ hết sức quan trọng: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp, đòi hỏi phải tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả xây dựng và hoạt động của Hội. Đại hội yêu cầu mọi cán bộ, hội viên hãy đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Tổng công ty, các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận báo cáo chính trị và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên và thống nhất thông  qua các Báo cáo chính trị của Đại hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 với 05 đồng chí và bầu đoàn đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội CCB cấp trên trực tiếp.

Trên tinh thần đó, đại hội Hội CCB Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Đại hội: