Dự án Nhà máy xi măng Sông Thao (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ)

Dự án Nhà máy xi măng Sông Thao (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ)

Nhà máy xi măng Sông Thao có công suất 1 triệu tấn xi măng/năm thực hiện thí điểm theo mô hình tổng thầu EPC. Nhà máy xi măng Sông Thao được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế của tập đoàn xi măng Thiên Tân (Trung Quốc), các thiết bị chính như máy nghiền, máy đóng bao,...được nhập từ Đức. Nhà máy được hoàn thành và đưa vào sản xuất từ tháng 11/2009.

  • Công suất: 1 triệu tấn xi măng/năm
  • Khởi công: năm 2004
  • Hoàn thành: năm 2009

Nhà máy xi măng Sông Thao có công suất 1 triệu tấn xi măng/năm thực hiện thí điểm theo mô hình tổng thầu EPC. Nhà máy xi măng Sông Thao được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế của tập đoàn xi măng Thiên Tân (Trung Quốc), các thiết bị chính như máy nghiền, máy đóng bao,...được nhập từ Đức. Nhà máy được hoàn thành và đưa vào sản xuất từ tháng 11/2009.