Tên văn bản Nội dung File đính kèm
Thông báo - Kinh doanh các lô đất biệt thự và liền kề tại dự án Khu đô thị mới Đông Sơn - Thanh Hóa Chi tiết
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886- 01/5/2016)

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886- 01/5/2016)

file
Thông báo bán đấu giá Cổ phần của Công ty Cổ phần khách sạn và du lịch Bảo Việt do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH MTV sở hữu file
Thông báo Bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - CTY TNHH MTV Sở hữu file
CV: Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định về nhà ở xã hội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị Định 100/2015/NĐ-CP ngày 25/10/2015 về phát triển nhà và quản lý nhà ở xã hội.

Chi tiết
file, file, file
TB

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị – Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần phát triển nhà và đô thị Phú Quốc

file
TB

Thông báo bán đấu giá Cổ phần của Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị - TNHH MTV tại Công ty Phát triển nhà và đô thị Phú Quốc

Chi tiết
file, file, file, file, file, file, file, file, file, file
TB: 3234/TB-HUD

Thông báo đăng ký mua tài sản thanh lý xe ô tô Biển kiểm soát 52X-3022

file
CV 278/ĐT

V/v Góp ý nội dung các "Dự thảo quy trình" do Ban Đầu tư soạn thảo

file
TB:

Các Ban Quản lý và các Công ty trực thuộc Tổng công ty, các đơn vị liên kết triển khai theo Nghị định Chính phủ theo Công văn đến số 2113 của Tổng công ty ngày 28/6/2013 theo bút phê của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty

file