Tên văn bản Nội dung File đính kèm Ngày đăng
TB: 1679/HUD-ĐT

Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2013

file 27/05/2013
CV:1205/HUD-PCTT

V/v: phổ biến Mẫu hợp đồng theo thông tư 03/2013/TT-BXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng

file 16/04/2013
TT: 02/2013/TT-BXD

Thông tư Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

file 26/03/2013
CV: 871/ HUD-KTKH

V/v: Áp dụng Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ

file 21/03/2013
CV: 883/HUD-PCTT

V/v: báo cáo tình hình triển khai và thực thi Luật Xây dựng

file 20/03/2013
CV: 836/HUD-PCTT

V/v: Thực hiện công tác hội thảo tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật

file 18/03/2013
TB: 45/HUD-ĐT

V/v: Lập dự toán dịch vụ đô thị năm 2013

file 08/03/2013
CV: 633/HUD-PCTT

V/v: Thực hiện công tác PCTN trong đơn vị

file 28/02/2013
CV: 541/HUD-PCTT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

file 22/02/2013