Tin công ty thành viên

18/05/2013 10:51
(HUD) Ngày 17/5/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; ông Lê Xuân Thanh – Thành viên HĐTV; ông Nguyễn...
17/05/2013 16:02
(HUD) Ngày 16/05/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD - ICC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Đoàn Văn Thanh – Thành viên H...
17/05/2013 09:34
(HUD) Ngày 16/05/2013, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà đô thị và khu thể thao giải trí - HUDSE đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng cô...
15/05/2013 11:24
(HUD) Ngày 15/05/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Xi măng Sông Thao đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013.   Dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Đức Hùng - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Đoàn Văn Thanh –...
14/05/2013 18:07
(HUD) Ngày 10/05/2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị số 9 (HUD9) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Đoàn Văn Thanh – Thành viên HĐTV; ông Trần Văn Thành – Phó tổng...
14/05/2013 16:44
(HUD) Ngày 13/05/2013, tại Tp. Nha Trang, tỉnh  Khánh Hòa, Công ty CP Phát triển nhà và đô thị Nha Trang (HUD Nha Trang) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc...
13/05/2013 18:18
(HUD) Ngày 10/05/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Văn Bách – Phó tổng giám đốc; đại diện các...
10/05/2013 18:46
(HUD) Ngày 09/05/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Phát triển nhà xã hội – HUD.VN đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.  Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Chủ tịch HĐQT Công...