Tin công ty thành viên

10/05/2013 09:25
(HUD) Ngày 08/5/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.  Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; ông Lê Xuân Thanh - Thành viên...
10/05/2013 09:12
(HUD) Ngày 8/5/2013, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUDCIC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc; ông Đoàn Văn Thanh - Thành viên HĐT...
07/05/2013 14:01
(HUD) Ngày 06/05/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam (HUD VINAUIC) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.  Dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Nguyễn Văn Bá...
26/04/2013 15:51
(HUD) Ngày 26/4/2013, Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD3 (mã chứng khoán HU3) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và bầu HĐQT tại Nhà Văn hóa Linh Đàm (Hà Nội).  Dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ô...
25/04/2013 18:15
(HUD) Ngày 25/4/2013, tại Nhà Văn hóa Linh Đàm (Hà Nội), Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD1 (mã chứng khoáng HU1) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và bầu HĐQT. Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch...
25/04/2013 18:00
(HUD) Ngày 25/4/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; ông Lê Xuân Thanh - Thành viên HĐTV; ôn...
15/04/2013 10:27
Ngày 12/4, Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có đồng chí: Nghiêm Văn Bang - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Đức Hùng - Tổng giám đốc T...
12/04/2013 11:08
(HUD) Ngày 11/04/2013, tại nhà Văn hóa Linh Đàm - Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị (HUDS), đơn vị thành viên của Tổng công ty HUD đã tổ chức Đại hội đại biểu công nhân viên chức và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013. Tới dự Đại hội có: Đồng chí Nghiêm Văn...