Tin công ty thành viên

14/05/2013 16:44
(HUD) Ngày 13/05/2013, tại Tp. Nha Trang, tỉnh  Khánh Hòa, Công ty CP Phát triển nhà và đô thị Nha Trang (HUD Nha Trang) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc...
13/05/2013 18:18
(HUD) Ngày 10/05/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Văn Bách – Phó tổng giám đốc; đại diện các...
10/05/2013 18:46
(HUD) Ngày 09/05/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Phát triển nhà xã hội – HUD.VN đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.  Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Chủ tịch HĐQT Công...
10/05/2013 09:25
(HUD) Ngày 08/5/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.  Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; ông Lê Xuân Thanh - Thành viên...
10/05/2013 09:12
(HUD) Ngày 8/5/2013, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUDCIC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc; ông Đoàn Văn Thanh - Thành viên HĐT...
07/05/2013 14:01
(HUD) Ngày 06/05/2013, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam (HUD VINAUIC) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.  Dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Nguyễn Văn Bá...
26/04/2013 15:51
(HUD) Ngày 26/4/2013, Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD3 (mã chứng khoán HU3) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và bầu HĐQT tại Nhà Văn hóa Linh Đàm (Hà Nội).  Dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ô...
25/04/2013 18:15
(HUD) Ngày 25/4/2013, tại Nhà Văn hóa Linh Đàm (Hà Nội), Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD1 (mã chứng khoáng HU1) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và bầu HĐQT. Tới dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch...