Tin Tổng công ty

Tin Sản xuất kinh doanh
29/03/2011 00:19
  Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nghe báo cáo về mục tiêu:"Bám sát Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2011-2015 đạt 12 triệu m2, trong đó Công ty mẹ đạt tối thiểu 7 triệu m2” theo Nghị quyết Đảng ủy. Trước đó, ngày 30/12/2010, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn họp kỳ họp thứ 14, kỳ họp cuối...
26/03/2011 01:00
Dự lễ có đồng chí Hoàng Quang Nhu – Vụ phó vụ Quản lý hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng; đồng chí Phạm Văn Hinh – Trưởng phòng An toàn lao động – Vụ Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Văn Hào - Trưởng Ban Kinh tế chính sách xã hội – Công đoàn Xây dựng Việt Nam; về phía Tập đoàn...
24/03/2011 23:48
  Ngày 12/01/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 54/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm nòng cốt cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tương đồng thuộc Bộ...
Tin Đảng - Công Đoàn - Đoàn thanh niên