Nghị định 03/2008/NĐ-CP, ngày 07 tháng 01 năm 2008. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Số văn bản 03
Ký hiệu 2008/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/01/2008
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định 03/2008/NĐ-CP, ngày 07 tháng 01 năm 2008. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Phân loại Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Lĩnh vực Xây dựng
File đính kèmKích thước
ND03-2008-ND-CP.doc40.5 KB