Quyết định số 170/QĐ -TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025.
Số văn bản 170
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 08/02/2012
Người ký Hoàng Trung Hải
Trích yếu Quyết định số 170/QĐ -TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025.
Phân loại Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực Lĩnh vực Khác