Thông tư 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Số văn bản 11
Ký hiệu 2011/TT-BXD
Ngày ban hành 30/08/2011
Người ký Nguyễn Trần Nam
Trích yếu Thông tư 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Phân loại Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ xây dựng
Lĩnh vực Lĩnh vực Xây dựng
File đính kèmKích thước
QCVN 16 2011 kem theo TT 11_1317198621225.doc858 KB
Thong tu 11-2011_1317180892267.doc43 KB