Tin Công ty thành viên - 11/08/2016

Lãnh đạo Tổng công ty HUD làm việc với Công ty HUD3 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm,...

Ngày 28/7/2016, Ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch HĐTV cùng Ban TGĐ và trưởng các ban của Tổng công ty HUD đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD3 v...

Xem thêm
Tin Công ty thành viên - 09/08/2016

Tuổi trẻ HUD3 mang yêu thương đến cho các em nhỏ Làng Hòa Bình

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016; nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện về cuộc sống cộng đồng của Tuổi trẻ HUD3; để động viên chi...

Xem thêm
Tin Công ty thành viên - 09/08/2016

Tuổi trẻ HUD3 mang yêu thương đến cho các em nhỏ Làng Hòa Bình

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016; nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện về cuộc sống cộng đồng của Tuổi trẻ HUD3; để động viên chi...

Xem thêm