Tin Công ty thành viên - 11/08/2016

Lãnh đạo Tổng công ty HUD làm việc với Công ty HUD3 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm,...

Ngày 28/7/2016, Ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch HĐTV cùng Ban TGĐ và trưởng các ban của Tổng công ty HUD đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD3 v...

Xem thêm