Văn kiện Đại hội Đảng - 26/12/2023

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

(TG)-Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024).

Xem thêm
Văn kiện Đại hội Đảng - 06/04/2023

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển nhà ở xã hội từ thực tiễn hoạt động lãnh...

NGUYỄN VIỆT HÙNG - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) Phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) là một trong những nội dung quan...

Xem thêm
Văn kiện Đại hội Đảng - 28/03/2023

Giá trị cốt lõi và ý nghĩa lịch sử, thời đại của Đề cương Văn hóa năm 1943 đối với "Chiến lược văn h...

Đề cương về văn hóa Việt Nam đã khẳng định tư duy, tầm nhìn, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng ta về cách mạng và văn hóa. Đó là việc kế thừa, xây dựng và phát triển nền văn hóa hàng ngàn...

Xem thêm
Văn kiện Đại hội Đảng - 06/01/2022

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc

Sáng 14/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuy...

Xem thêm