VỀ CHÚNG TÔI

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư phát triển các khu đô thị mới và nhà ở, kinh doanh bất động sản. Thành lập từ năm 1989, trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị với thương hiệu HUD đã đạt được những thành quả quan trọng và có những đóng góp đáng ghi nhận trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, đồng hành với công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước.

Tính đến nay, HUD đã và đang triển khai 25 khu đô thị mới tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, cung cấp hơn 8 triệu m2 sàn nhà ở, đáp ứng nhu cầu của hàng chục vạn hộ gia đình, trong đó có nhiều người dân có thu nhập trung bình và thấp, các đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở với tổng diện tích sàn nhà ở xã hội hoàn thành hơn 250.000m2, .

HUD đang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với khối cơ quan Tổng công ty, 11 Ban quản lý dự án, 02 Chi nhánh và 14 đơn vị thành viên hạch toán độc lập, 02 công ty liên kết và 02 công ty liên doanh với tổng số hơn 2.000 cán bộ công nhân viên, người lao động, trong đó hơn một nửa có trình độ đại học và trên đại học.

Hiện nay, HUD đang trong quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ và toàn diện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới. Quá trình tái cơ cấu được triển khai toàn diện về mô hình quản trị, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức toàn hệ thống, tái cơ cấu đầu tư,.. theo đúng các quy định hiện hành sẽ tối ưu hóa nguồn lực và mang lại cho thương hiệu HUD những giá trị mới trong giai đoạn tới đây.

image

Tầm nhìn

Xây dựng Tổng công ty phát triển ổn định, bền vững, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở của Việt Nam.

image

Mục tiêu

- Góp phần thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 và Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 trong đó quan tâm phát triển và có những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực nhà ở xã hội;

- Đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung và công cuộc đô thị hóa - hiện đại hóa theo hướng phát triển bền vững, đồng thời đóng góp đáng kể cho quỹ nhà ở phục vụ chương trình phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ;

- Phát triển khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại và đáng sống với các tiêu chí: hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí và rèn luyện sức khỏe: thân thiện với môi trường và có cảnh quan hấp dẫn; các hoạt động cộng đồng phong phú, sống động; tạo lập giá trị tài sản và cơ hội kinh doanh, thương mại, việc làm cho cư dân;

- Phấn đấu đến năm 2025 triển khai đạt mốc một triệu m2 sàn nhà ở xã hội tương đương hơn 11.000 căn hộ mang thương hiệu HUD.

- Tối đa hóa giá trị quỹ đất và tài sản của Tổng công ty;

- Không ngừng nâng cao giá trị thương hiệu HUD.

BẢN ĐỒ HUD

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với nhiều đơn vị thành viên và các dự án có quy mô khác nhau.

Đơn vị thành viên

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD Sài Gòn
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD Sài Gòn
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD 8
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD 8
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD 6
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD 6
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD 4
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD 4
Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng HUD 3
Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng HUD 3
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD 2
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD 2
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD 10
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD 10
Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang
Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND
Công ty Cổ phần đầu tư Tam Đảo
Công ty Cổ phần đầu tư Tam Đảo
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng HUD-CIC
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng HUD-CIC
Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị Việt Nam HUD-VINAUIC
Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị Việt Nam HUD-VINAUIC
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Nhà ở và Khu đô thị (HUDS)
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Nhà ở và Khu đô thị (HUDS)
Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUDSE
Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUDSE