Tin Công ty thành viên - 26/06/2021

Liên danh VINA UIC – HUD6 – HUD10 và Ngân hàng IVB ký kết hợp đồng tín dụng triển khai Dự án Bình Gi...

Triển khai thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa bảo đảm hoạt động SXKD, ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại Hà Nội, Liên danh 03 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát...

Xem thêm
Tin Công ty thành viên - 26/06/2021

Liên danh VINA UIC – HUD6 – HUD10 và Ngân hàng IVB ký kết hợp đồng tín dụng triển khai Dự án Bình Gi...

Triển khai thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa bảo đảm hoạt động SXKD, ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại Hà Nội, Liên danh 03 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát...

Xem thêm
Tin Công ty thành viên - 29/10/2020

Công ty CP Đầu tư Tam Đảo: Duy trì việc làm, bảo đảm thu nhập và quyền lợi của người lao động

Ngày 28/10/2020, tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Công đoàn Công ty CP Đầu tư Tam Đảo đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, sơ kết 9 tháng năm 2020 và tổ chức Lễ kết nạp...

Xem thêm
Tin Công ty thành viên - 10/06/2020

Công ty VINA.UIC trúng thầu dự án do THE WORLD BANK tài trợ

Sau khi tham gia đầu thầu thành công qua mạng, ngày 3/6/2020, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam (VINA UIC) – đơn vị thành viên của Tổng công ty HUD và Học...

Xem thêm
Tin Công ty thành viên - 06/06/2020

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư Tam Đảo tổ chức bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội

Được sự đồng ý của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), ngày 3/6/2020, tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Tam Đảo đã tổ chức Đại hội...

Xem thêm