- 13/01/2020

Tổng công ty HUD triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

Ngày 10/01/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ, kế h...

Xem thêm