- 22/10/2021

Công đoàn HUD tích cực tham gia chăm lo bảo đảm an toàn và đời sống của người lao động trong đại dịc...

Ngày 21/10/2021, BCH Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn và phong trào thi đua lao động 9 tháng...

Xem thêm