Tin Tổng công ty - 20/01/2020

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên HUD năm 2019

Ngày 13/01/2020, tại Hà Nội, Đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, triển khai nhiệm vụ...

Xem thêm