Tin Tổng công ty - 19/05/2022

HUD Tổ chức huấn luyện công tác PCCC năm 2022

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và triển khai kế hoạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 của Tổng công ty, ngày 19/5/2022, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà...

Xem thêm