HUD trong tôi - 14/11/2019

Bài dự thi: ""HUD – Gần như là nhà

Khi sinh ra chúng ta có một ngôi nhà, nhưng đến khi vào đời chúng ta có thêm một "ngôi nhà" nữa - đó là nơi làm việc.Trong quãng đời của mỗi người, có thể có nhiều ngôi nhà thứ hai...

Xem thêm