HUD trong tôi - 22/11/2023

Bài dự thi giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023: Bài 2: Văn hóa HUD - giá trị kế...

Bài 2: Văn hóa HUD - giá trị kết tinh từ truyền thống gần 35 năm đầu tư phát triển đô thị và nhà ở Nhận thức sâu sắc, đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc giữ...

Xem thêm
HUD trong tôi - 22/11/2023

Bài dự thi giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023 Văn hóa HUD và sứ mệnh "Hiện thự...

Bài 1: Nghị quyết về văn hóa doanh nghiệp - sức mạnh lâu bền của doanh nghiệp trên thương trường Văn hóa nói chung và văn hóa của mỗi doanh nghiệp nói riêng ngày càng được xem l...

Xem thêm