Tin Tổng công ty - 23/10/2020

Ngày hội hiến máu tình nguyện HUD năm 2020

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kỷ niệm 31 năm Ngày truyền thống Tổng công ty Đầu...

Xem thêm