Tin Tổng công ty - 10/07/2024

Tổng công ty HUD tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 1...

Sáng ngày 09/7/2024, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tham gia “Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 14...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 08/07/2024

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 18 (mở rộng): Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhi...

Chiều ngày 04/7/2024, Đảng bộ Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 18 (mở rộng): sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng c...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 04/07/2024

Tổng công ty HUD tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; triển khai Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); tiếp tục quán triệ...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 29/05/2024

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam thực hiện giám sát chuyên đề tại Công đoàn Tổng công ty...

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 và Quyết định số 247/QĐ-UBKT ngày 17/5/2024 của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam, ngày 28/5/2024, đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 17/05/2024

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HUD: Tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đứ...

Thiết thực Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); thực hiện Kế hoạch số 1727-KH/ĐU ngày 27/3/2024 của Đảng ủy Tổng công ty HUD về học tập...

Xem thêm