- 17/06/2020

HUD bàn giao đất tái định cư cho nhân dân phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Ngày 16/6/2020 tại dự án khu dân cư số 5, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, UBND phường 4 thành phố Đà Lạt và Tổng công ty Đầu...

Xem thêm