- 21/01/2020

THƯ CHÚC TẾT NHÂN DỊP XUÂN CANH TÝ - 2020 của Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầ...

Thân gửi: Cán bộ, CNV, Người lao động Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Xem thêm
- 13/01/2020

Tổng công ty HUD triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

Ngày 10/01/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ, kế h...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 09/01/2020

HUD tổ chức Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Ngày 09/01/2020, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng.

Xem thêm