Tin Tổng công ty - 27/03/2020

Sôi nổi hoạt động Tháng thanh niên 2020: Đoàn Thanh niên Công ty HUD Nha Trang khánh thành sân chơi...

Ngày 25/3, Đoàn Thanh niên Công ty CP Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang đã phối hợp với Thành đoàn Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) tổ chức khánh thành Công trình Thanh niên Sân ch...

Xem thêm