- 16/04/2021

Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 5 (mở rộng) và triển khai nhiệm vụ c...

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, 15/4/2021 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5...

Xem thêm