- 26/01/2022

Công ty HUD4: Vượt lên khó khăn, thách thức hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021

Ngày 24/1/2022, tại Thanh Hóa, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Xem thêm