- 12/08/2021

HUD ủng hộ 11.000 bộ xét nghiệm Sars-Covi-2 cho tỉnh Bình Dương và khoa A9 bệnh viện Bạch Mai

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19...

Xem thêm