Tin Tổng công ty - 09/01/2020

Đảng ủy Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội Đảng...

Ngày 08/01/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty HUD đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng cô...

Xem thêm