- 03/04/2020

HUD Tích cực tham gia và ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 mới xuất hiện, quán triệt các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ, Ngành từ Trung ương đến địa phương, Tổng công ty HUD đã tích...

Xem thêm