- 04/02/2020

Tổng giám đốc HUD kiểm tra các dự án đầu xuân Canh Tý

Quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu SXKD của năm 2020 ngay từ tháng đầu quý đầu, ngay sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý, CBNV Tổng công ty HUD đã tập trung làm việc trở lạ...

Xem thêm