- 05/01/2021

Đảng ủy HUD tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 4/1/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Xem thêm