Tin Tổng công ty - 20/10/2021

HUD tiếp tục tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặ...

Xem thêm