Tin Tổng công ty - 30/05/2022

Hội cựu chiến binh HUD tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo quy định và được sự đồng ý của BCH Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội, của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổn...

Xem thêm