- 13/11/2023

Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD): Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đản...

Hội nghị được tổ chức vào ngày 10/11/2023, tại Hà Nội cho 150 đồng chí là cấp uỷ và cán bộ giúp việc của các đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Tổng công ty theo hình thức...

Xem thêm