Tin Công ty thành viên - 16/04/2019

Công ty HUD 3 - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp

Cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2018 là 12% (kế hoạch 11%), thông qua đơn từ nhiệm của ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Huy Hưng – thành viên HĐQT, bầu bổ sung 2...

Xem thêm
Tin Công ty thành viên - 16/04/2019

Dreamland Bonanza 23 Duy Tân - Công trình thần tốc và chất lượng

Là nhà thầu số 1 trong Tổng công ty HUD, các kỹ sư HUD3 luôn nằm lòng 4 tiêu chí quan trọng trong việc quản lý và thi công dự án: An toàn – Tiến độ - Chất lượng – Tài chính. Tro...

Xem thêm