- 26/11/2020

Các tập thể và cá nhân của HUD được tặng Cờ thi đua và Huân chương lao động tại Đại hội Thi đua yêu...

Chiều 26/11, tại Hà Nội, trong không khí cả nước phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Bộ Xây dựng long trọng tổ chức Đại hội Th...

Xem thêm