Tin Tổng công ty - 19/10/2020

HUD tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”100 triệu đồng  

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tư...

Xem thêm