Tin Ngành - 09/10/2023

Đảm bảo hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản hoạt động hiệu quả

(Xây dựng) - Triển khai Nghị định 44/2022/NĐ-CP (Nghị định 44) của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin (HTTT) nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS), đến n...

Xem thêm