- 15/09/2021

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị hỗ trợ Quảng Ngãi 500 triệu đồng phòng, chống dịch Covi...

Sáng 15-9, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã đến thăm và ủng hộ cho Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi 500 triệu đồng để hỗ trợ cho lự...

Xem thêm