Tin Công ty thành viên - 08/08/2016

Công Đoàn HUD3 với nhiều hoạt động hưởng ứng Hội thi cán bộ CĐ giỏi

Với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCNV, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp,... Thực hiện sự chỉ đạo của C...

Xem thêm
Tin Công ty thành viên - 08/08/2016

Công Đoàn HUD3 với nhiều hoạt động hưởng ứng Hội thi cán bộ CĐ giỏi

Với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCNV, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp,... Thực hiện sự chỉ đạo của C...

Xem thêm
Tin Công ty thành viên - 28/07/2016

Lễ ký kết hợp đồng tư vấn quản lý dự án giữa Công ty cổ phần Len Hà Đông và công ty cổ phần đầu tư v...

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 25/5/2016 tại Trụ sở Công ty Len Hà Đông, đường 430 phường Vạn Phúc, quận Hà Đông đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng tư vấn quản lý dự án khu đô...

Xem thêm
Tin Công ty thành viên - 28/07/2016

Lễ ký kết hợp đồng tư vấn quản lý dự án giữa Công ty cổ phần Len Hà Đông và công ty cổ phần đầu tư v...

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 25/5/2016 tại Trụ sở Công ty Len Hà Đông, đường 430 phường Vạn Phúc, quận Hà Đông đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng tư vấn quản lý dự án khu đô...

Xem thêm