THƯ MỜI BÁO GIÁ

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trân trọng mời các Đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Báo giá gói cung cấp dịch vụ thẩm định giá bán 02 căn penthouse (2501; 2502) dự án Tố hợp chung cư và văn phòng (HUD BUILDING NHATRANG), số 04 Nguyễn Thiện Thuật, p, Tân Lập, TP. Nha Trang với các nội dung chính như sau:

1. Loại hợp đồng: trọn gói.

2. Đối tượng thẩm định: Là 02 căn penthouse (2501; 2502) dự án Tổ hợp chung cư và văn phòng (HUD BUILDING NHATRANG).

3. Mục đích thẩm định: Xác định giá bán của đối tượng thẩm định giá ở mục 2 làm cơ sở để Tổng công ty quyết định giá kinh doanh các sản phấm nêu trên.

4. Thời điểm thẩm định: Sau khi ký hợp đồng hoặc theo thông báo của Tổng công ty HUD.

5. Thời gian thực hiện dịch vụ thẩm định: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ giấy tờ liên quan đến đối tượng thẩm định theo yêu cầu phục vụ thẩm định giá.

6. Yêu cầu đối với Đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá:

6.1. Tư cách hợp lệ cửa Đơn vị thẩm định giá:

- Có đăng ký kinh doanh và được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia các hoạt động về thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá hoặc cung cấp/tham gia xét chọn theo Quy chế xét chọn đơn vị cung cấp để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Tống công ty.

- Không nằm trong danh sách những doanh nghiệp bị phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá từ năm 2021 đến nay".

6.2 Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chung: số năm hoạt động (căn cứ vào Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập của Cơ quan có thẩm quyền): tối thiểu 03 năm.

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá bất động sản: Các hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá bất động săn đã thực hiện từ năm 2021 đến nay: tối thiểu 03 hợp đồng.

6.3. Năng lực chuyên môn: có ít nhất 03 thẩm định viên về giá có đủ điều kiện hành nghề theo Thông báo của Bộ Tài chính (bản sao chứng chỉ thẩm định viên, chứng chỉ chuyên môn của thẩm định viên về hoạt động tham định giá bất động sản; hợp đồng lao động).

6.4. Yêu cầu báo giá:

- Thư Báo giá theo Mẫu kèm theo.
- Các hồ sơ kèm theo: Cung cấp 01 bộ Hồ sơ năng lực của đơn vị đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính và các tài liệu chứng minh (bao gồm nhưng không giới hạn bản sao Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan có thẩm quyền cấp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp; Thông báo công bố Danh sách Thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề trong năm 2023 của Bộ Tài chính; Bản sao các giấy phép/chứng chỉ chuyên môn).

7. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Thời hạn có hiệu lực của báo giá là 20 ngày, kể từ ngày cung cấp báo giá.

8. Sản phấm của dịch vụ:

    Sản phẩm của gói dịch vụ: Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả Thẩm định giá kèm theo toàn bộ các hồ sơ pháp lý, phiếu khảo sát và/hoặc tài liệu làm căn cứ để xác định giá trị của đối tượng thẩm định.

9. Điều kiện để được lựa chọn:

   Đơn vị cung cấp được xem xét, đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;
b. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá thấp nhất.

10. Nộp, tiếp nhận báo giá:

   Đơn vị thẩm định giá nộp hồ sơ báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ:

- Ban quản lý dự án số 6 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

- Địa chỉ: NV05, Lô 20 đường Trần Cao Vân, KĐT Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Người tiếp nhận: bà Bùi Thị Đức Hạnh.

- Điện thoại: 0258.3877945 - 0905044079.

- Thời hạn nộp báo giá trong giờ hành chính và không muộn hơn 15h00 ngày 18/9/2023.

- Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền) của Đơn vị thẩm định giá. Hồ sơ báo giá của Đơn vị thẩm định giá gửi về ĐVMS phải được niêm phong theo đúng quy định.

11. Liên hệ:

Thông tin chi tiết xin liên hệ: bà Bùi Thị Đức Hạnh.

Ban quản lý dự án số 6 - Tổng công ty HUD

Địa chỉ: NV05, Lô 20 đường Trần Cao Vân, KĐT Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258.3877945 - 0905.044079

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý công ty!

Trân trọng!


Bảng file đính kèm