THÔNG BÁO

MỜI CHÀO GIÁ

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đăng công khai thông tin Hồ sơ yêu cầu chào giá gói thầu “An ninh Tòa nhà năm 2024” tại Tòa nhà Văn phòng HUDTOWER trên website của Tổng công ty. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có đủ điều kiện tham gia gói thầu.

Nội dung như sau:

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Bên mời thầu: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Tên gói thầu: An ninh Toà nhà năm 2024

Lĩnh vực: Dịch vụ phi tư vấn

Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá thông thường

Phương thức lựa chọn: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Nội dung HSYC chào giá thông thường: Chi tiết file đính kèm

Thời gian thực hiện Hợp đồng: 12 tháng

Nơi phát hành: Trên Website https://hud.com.vn

Địa điểm nhận HSĐX: Văn phòng Ban QLTN - Tầng 24 - Toà nhà Văn phòng HUDTOWER, Số 37 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Toà nhà Văn phòng HUDTOWER, Số 37 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Ngày phát hành HSYC: Ngày 12/04/2024

Thời hạn nộp HSĐX: Trước thời điểm đóng thầu

Thời điểm đóng thầu:   10 giờ 00 phút ngày 23/04/2024

Thời điểm mở thầu:      10 giờ  30 phút ngày  23/04/2024

Địa điểm mở thầu: Văn phòng Ban QLTN - Tầng 24 - Toà nhà Văn phòng HUDTOWER, Số 37 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Tiền bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Thời hạn hiệu lực của HSĐX: 40 ngày (kể từ ngày đóng thầu)

Nộp HSĐX: Nộp trực tiếp

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại 0937 038 037   

E-mail: ninhbichnhien@gmail.com


Bảng file đính kèm