THÔNG BÁO

Về kinh doanh đất ở, nhà ở, chuyển nhượng dự án, huy động vốn tại dự án Khu dân cư số 6 thuộc Khu dân cư Công viên giải trí Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

 

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (“HUD”) được UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao đất và giao làm chủ đầu tư duy nhất thực hiện dự án Khu dân cư số 6 thuộc Khu dân cư Công viên giải trí Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (“dự án”). Theo quy định pháp luật, HUD có trách nhiệm đầu tư dự án và được quyết định việc kinh doanh, huy động vốn theo quy định hiện hành, không được ủy quyền/giao quyền cho các tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyền, trách nhiệm này.

Hiện tại, công tác đầu tư, xây dựng tại dự án đang được HUD triển khai, chưa đủ điều kiện kinh doanh và HUD cũng không thực hiện các hoạt động chào bán nhà ở, đất ở tại dự án, không có chủ trương thực hiện việc chuyển nhượng dự án/một phần dự án, không ủy quyền/giao quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào thay mặt HUD triển khai kinh doanh sản phẩm, chuyển nhượng dự án hoặc huy động vốn cho dự án này.

Tuy nhiên, hiện nay, có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân mạo danh là chủ đầu tư hoặc đồng chủ đầu tư dự án hoặc được HUD ủy quyền/giao quyền để thực hiện, rao bán/chuyển nhượng đất ở, nhà ở tại dự án và/hoặc chuyển nhượng toàn bộ/một phần dự án hoặc kêu gọi huy động vốn dự án. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và uy tín, hình ảnh của HUD.

Trước tình trạng trên, để tránh thiệt hại cho khách hàng và các nhà đầu tư, HUD khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm đến dự án thường xuyên cập nhật thông tin tại cổng thông tin điện tử của HUD, nâng cao cảnh giác trước các thông tin về bán/chuyển nhượng đất ở, nhà ở tại dự án và/hoặc chuyển nhượng toàn bộ/một phần dự án hoặc kêu gọi huy động vốn dự án nêu trên. Khi triển khai kinh doanh, HUD sẽ công khai thông tin trên website chính thức của HUD (www.hud.com.vn) và trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trân trọng thông báo./.