THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: ................................................

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH có kế hoạch thực hiện gói mua sắm Lắp bảng biển, Đăng banner và Đẩy lùi thông tin tiêu cực để quảng cáo cho Tòa nhà Văn phòng HUDTOWER.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trân trọng mời đơn vị cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia nộp Báo giá gói mua sắm Lắp bảng biển, Đăng banner và Đẩy lùi thông tin tiêu cực với các nội dung chính như sau:

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

2. Phạm vi mua sắm/công việc:

Bảng Yêu cầu cung cấp dịch vụ

STT

Danh mục
dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Đơn vị tính

Khối lượng

Địa điểm  thực hiện

Ngày hoàn thành

1

Lắp bảng Biển

 -Thiết kế theo thông tin, hình ảnh, tư liệu được Chủ đầu tư cung cấp

- Quy cách lắp đặt: Biển bằng bạt khung nhôm hoặc tương đương

- Kích thước <= 20m2

Banner

02

Bên ngoài dự án (mặt đường Nguyễn Tuân và Lê Văn Lương)

 

Quý II/2024

2

Đăng banner

 quảng cáo trên

các báo điện tử

-Thiết kế theo thông tin, hình ảnh, tư liệu được Chủ đầu tư cung cấp.

- Đăng tải tại các trang Vietnamnet, CafeF, Vnexpress….

   

 

 

2.1

Đăng tải tại trang VietNamNet

Vị trí: Mashead mobile banner xuyên trang chủ và các trang chuyên mục (trừ 1 số chuyên mục chính trị, thời sự, tuần Việt Nam), thời gian hiển thị 24/24 .

- Hiển thị lần lượt 4 chia sẻ, tần suất liên tục trong 24h.

Cách thức khách hàng tiếp cận thông tin: Khách hàng click vào banner sẽ chuyển sang trực tiếp trang đích Tòa nhà HUDTOWER

Tuần

06

 

 

2.2

 Đăng tải tại trang CafeF

 Big rectangle trang chủ CafeF, kích thước 300x385

- Hiển thị lần lượt 5 chia sẻ/tuần trên bản PC, vị trí hiển thị ngay trang chủ PC.

Cách thức khách hàng tiếp cận thông tin : Độc giả click vào banner sẽ chuyển sang trực tiếp trang đích Tòa nhà HUDTOWER

Tuần

02

 

 

2.3

Đăng tải tại trang VnExpress.

- Vị trí Large 1  Banner, kích thước 300 x 500 trên trang chủ PC

- Hiển thị lần lượt 5 chia sẻ/tuần                                      

Tuần

02

 

 

3

Đẩy lùi thông tin tiêu cực

 -Thiết kế theo thông tin, hình ảnh, tư liệu được Chủ đầu tư cung cấp.

- Đăng bài nội dung tích cực đẩy lùi thông tin xấu trên khoảng 10 trang báo uy tín.

- Seo từ khóa đẩy dự án lên top google.

Bài

10

 

 

 

3. Tư cách hợp lệ của Đơn vị cung cấp

Đơn vị cung cấp có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Có đăng ký kinh doanh và các giấy phép hoạt động (đối với hoạt động kinh doanh yêu cầu có giấy phép hoạt động) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà Đơn vị cung cấp đang hoạt động cấp;
  • Hạch toán tài chính độc lập;
  • Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
  • Không đang trong thời gian bị cấm tham tham gia cung cấp/đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc Quy chế xét chọn đơn vị cung cấp để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
  • Các trường hợp cấm không tham gia khác.

4. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của Đơn vị cung cấp

  • Kinh nghiệm chung: Số năm hoạt động (căn cứ vào Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập của Cơ quan có thẩm quyền: tối thiểu 03 (ba) năm.
  • Kinh nghiệm trong các gói mua sắm tương tự: Số lượng các hợp đồng tương tự như hợp đồng của gói mua sắm này đã thực hiện từ năm 2020 đến nay: 01 (một) Hợp đồng (*).

* Hợp đồng có tính chất tương tự như “Mô tả dịch vụ” của mục 2,3 tại bảng Yêu cầu dịch vụ, có thể là 01 Hợp đồng chung hoặc các Hợp đồng có từng phần việc.

5. Yêu cầu đối với Báo giá:

Báo giá do Đơn vị cung cấp chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:

5.1       Thư Báo giá theo Mẫu số 01 đính kèm.

5.2       Biểu giá theo Mẫu số 02 đính kèm.

5.3       Các nội dung cần thiết khác

  • Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của Đơn vị cung cấp và các tài liệu chứng minh: Bản sao Giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan có thẩm quyền cấp; Bản sao Hợp đồng tương tự.

6. Thời hạn hiệu lực của báo giá

Thời gian có hiệu lực của báo giá là 20 ngày, kể từ ngày đơn vị cung cấp nộp Hồ sơ Báo giá.

7. Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá

Đơn vị cung cấp phải nộp báo giá [trực tiếp hoặc qua đường bưu điện] về địa chỉ:

Tổng công ty phát triển nhà và đô thị

Bộ phận/phòng/ban: Phòng Kinh doanh - Ban QLDA XDCT HUDTOWER

Người nhận: bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Địa chỉ: Văn phòng Ban QLDA HUDTOWER – Tầng 24 Tòa nhà Văn phòng HUDTOWER

Điện thoại 0916 29 29 73

Email: nguyenthibichthuy@hud.com.vn

Thời gian nộp hồ sơ: Không muộn hơn 17h00 ngày …….4/2024. Các báo giá được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.

Báo giá phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền)([1]) của Đơn vị cung cấp và đóng dấu của Đơn vị cung cấp (nếu có con dấu). Hồ sơ báo giá của Đơn vị cung cấp gửi về ĐVMS phải được niêm phong theo đúng quy định.

8. Điều kiện để được lựa chọn

Đơn vị cung cấp được xem xét, đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  1. Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá;
  2. Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá thấp nhất và không vượt dự toán gói mua sắm được duyệt.

9. Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Ban QLDA XDCT HUDTOWER

Điện thoại 0916 29 29 73

Email: nguyenthibichthuy@hud.com.vn

         Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty!


Bảng file đính kèm