THÔNG BÁO

MỜI CHÀO GIÁ

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đăng công khai thông tin Hồ sơ yêu cầu chào giá gói thầu: MSTX1 - Giải toả mặt bằng và bảo vệ, chống tái lấn chiếm lô đất TH3-NT3 (CC6B) trên website của Tổng công ty. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có đủ điều kiện tham gia gói thầu.

Nội dung như sau:

 • Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
 • Bên mời thầu: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
 • Tên gói thầu: MSTX1 - Giải toả mặt bằng và bảo vệ, chống tái lấn chiếm lô đất TH3-NT3 (CC6B)
 • Lĩnh vực: Dịch vụ phi tư vấn
 • Loại Hợp đồng: Trọn gói
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá thông thường
 • Phương thức lựa chọn: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 • Nội dung HSYC chào giá thông thường: Chi tiết file đính kèm
 • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 03 tháng
 • Nơi phát hành: Trên Website của Tổng công ty: www.Hud.com.vn
 • Địa điểm nhận HSĐX: Ban quản lý dự án số 2 - Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 • Địa điểm thực hiện gói thầu: Lô đất TH3-NT3 (CC6B) Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội .
 • Ngày phát hành HSYC: Ngày 19/6/2024
 • Thời hạn nộp HSĐX: Trước thời điểm đóng thầu
 • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 25/6/2024
 • Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút ngày 25/6 /2024
 • Địa điểm mở thầu: Ban quản lý dự án số 2 - Lô CC4, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 • Tiền bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ
 • Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh
 • Thời hạn hiệu lực của HSĐX: 60 ngày (kể từ ngày đóng thầu)
 • Nộp HSĐX: Nộp trực tiếp
 • Quyết định phê duyệt HSYC số: 1860/QĐ-HUD ngày 14/6/2024  

Thông tin liên hệ:

 • Số điện thoại 0912054981
 • E-mail: duongminhtuan1977@gmail.com

Bảng file đính kèm