- 01/04/2020

Các Chi Đảng bộ cơ sở Đảng bộ HUD tổ chức Đại hội nhiệm kỳ

Thực hiện Kế hoạch số 707-KH/ĐU ngày 19/9/2019 của Đảng ủy HUD, thời gian qua, các đảng bộ, chi bộ cở sở thuộc Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị đã tổ chức đại h...

Xem thêm